top of page
Couple on Date
Mother with her Child

HOME GUARANTEE SCHEME

Chương trình bảo đảm cho người mua nhà lần đầu chỉ với 2 hoặc 5% tiền đặt cọc.

Thông tin mới nhất

Chương trình bảo lãnh nhà ở

Chính phủ Úc đã thông báo sẽ mở rộng các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình bảo lãnh nhà ở, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Những thay đổi này bao gồm:

 • Tất cả các khoản bảo lãnh sẽ được cung cấp cho những người vay là thường trú nhân Úc

 • Chương trình bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên và bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên ở vùng ngoại ô sẽ được mở rộng cho những người mua nhà lần đầu và luôn cả những người chưa sở hữu bất động sản nào ở Úc trong 10 năm qua

 • Theo chương trình bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên và bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên ở vùng ngoại ô, bạn bè, anh chị em ruột và các thành viên khác trong gia đình sẽ đủ điều kiện đăng ký chung

 • Khả năng đủ điều kiện của chương trình bảo lãnh ngôi nhà gia đình sẽ được mở rộng từ cha mẹ đơn thân (ruột hoặc nuôi) thành bao gồm luôn cả những người giám hộ hợp pháp của một người phụ thuộc, chẳng hạn như cô, dì, chú, bác và ông bà

Anchor 1

Bạn có thể mua ngôi nhà đầu tiên của mình sớm hơn

Tiết kiệm tiền đặt cọc cho ngôi nhà đầu tiên của bạn có thể là một thử thách. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào được hợp tác cùng chính phủ Úc trong chương trình bảo lãnh nhà ở để giúp nhiều người mua nhà và cha mẹ đơn thân hiện thực hóa mục tiêu sở hữu nhà của họ.

 

Cùng với quan hệ làm việc với hơn 40 ngân hàng lớn nhỏ ở Úc, chương trình bảo lãnh nhà ở là một cách khác mà chúng tôi có thể giúp người mua nhà sở hữu bất động sản sớm hơn.

Bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên là gì?

First Home Guarantee

Chương trình bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm hỗ trợ những người mua nhà đủ điều kiện mua được nhà sớm hơn.

 

Housing Australia cung cấp bảo lãnh cho những người mua nhà đủ điều kiện có thu nhập thấp và trung bình để họ có thể mua nhà với khoản đặt cọc chỉ 5%.

 

Chính phủ Úc đã cung cấp 35,000 suất bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên cho năm tài chính hiện tại thông qua một nhóm các tổ chức cho vay tham gia, bao gồm ngân hàng lớn như Commonwealth, NAB và Westpac.

Tại sao đây là tin tốt dành cho bạn

Nếu bạn muốn mua một bất động sản ngay hôm nay, thông thường bạn cần phải tiết kiệm ít nhất 20% giá trị của bất động sản đó để đảm bảo nhận được khoản vay mua nhà và tránh phải trả bảo hiểm thế chấp cho người cho vay (LMI) hoặc phí bảo hiểm tiền đặt cọc thấp (LDP) hoặc để tránh dựa vào người bảo lãnh.

Theo bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên, bạn chỉ phải đóng góp một khoản tiền đặt cọc ít nhất là 5% giá trị bất động sản. Housing Australia sau đó cung cấp bảo lãnh cho bạn lên tới 15% giá trị bất động sản.

Bảo lãnh ngôi nhà gia đình là gì?

Family Home Guarantee

Bảo lãnh ngôi nhà gia đình là một sáng kiến của chính phủ Úc được thiết kế để hỗ trợ các bậc cha mẹ đơn thân hoặc người giám hộ hợp pháp đủ điều kiện có ít nhất một đứa con phụ thuộc khi mua nhà cho gia đình.

 

Housing Australia cung cấp bảo lãnh cho cha mẹ đơn thân hoặc người giám hộ hợp pháp đủ điều kiện với ít nhất một người phụ thuộc vào mức thu nhập thấp và trung bình để họ có thể mua nhà để ở với khoản đặt cọc chỉ 2%, bất kể cha mẹ đơn thân hay người giám hộ hợp pháp độc thân là người mua nhà lần đầu hay đã sở hữu nhà ở trước đó.

 

Chính phủ Úc đã cung cấp 5,000 suất Bảo lãnh Ngôi nhà Gia đình cho năm tài chính hiện tại.

Tại sao đây là tin tốt dành cho bạn

Nếu bạn muốn mua một bất động sản ngay hôm nay, thông thường bạn cần phải tiết kiệm ít nhất 20% giá trị của bất động sản đó để đảm bảo nhận được khoản vay mua nhà và tránh phải trả bảo hiểm thế chấp cho người cho vay (LMI) hoặc phí bảo hiểm tiền đặt cọc thấp (LDP) hoặc để tránh dựa vào người bảo lãnh.

Theo bảo lãnh ngôi nhà gia đình, bạn chỉ phải đóng góp một khoản tiền đặt cọc ít nhất là 2% giá trị bất động sản. Housing Australia sau đó cung cấp bảo lãnh cho bạn lên tới 18% giá trị bất động sản.

Bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional là gì?

Regional Home Guarantee

Bảo lãnh người mua ngôi nhà đầu tiên Regional là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm hỗ trợ những người mua nhà đủ điều kiện trong khu vực Regional Úc có thể mua được một ngôi nhà trong vùng đó.

Housing Australia cung cấp bảo lãnh cho những người mua nhà đủ điều kiện có thu nhập thấp và trung bình để họ có thể mua nhà với khoản đặt cọc chỉ 5%.

Chính phủ Úc đã cung cấp 10,000 suất bảo lãnh cho người mua ngôi nhà đầu tiên Regional cho năm tài chính hiện tại.

Tại sao đây là tin tốt dành cho bạn

Nếu bạn muốn mua một bất động sản ngay hôm nay, thông thường bạn cần phải tiết kiệm ít nhất 20% giá trị của bất động sản đó để đảm bảo nhận được khoản vay mua nhà và tránh phải trả bảo hiểm thế chấp cho người cho vay (LMI) hoặc phí bảo hiểm tiền đặt cọc thấp (LDP) hoặc để tránh dựa vào người bảo lãnh.

Theo bảo lãnh ngôi nhà gia đình, bạn chỉ phải đóng góp một khoản tiền đặt cọc ít nhất là 5% giá trị bất động sản. Housing Australia sau đó cung cấp bảo lãnh cho bạn lên tới 15% giá trị bất động sản.

Anchor 2

Bạn có đủ điều kiện không?

Đối với chương trình bảo lãnh nhà ở, bạn có thể kiểm tra khả năng đủ điều kiện của mình trên trang web Housing Australia. Các điều kiện sau đây thường sẽ được áp dụng:

 • Công dân Úc và thường trú nhân Úc từ 18 tuổi trở lên. Người nộp đơn trước đây không được sở hữu hoặc nhận được lợi ích của bất động sản nhà ở, riêng biệt hoặc cùng với người khác (điều này bao gồm bất động sản dân cư đa sở hữu và bất động sản thuộc quyền sở hữu công ty, bất kể đó là tài sản đầu tư hay tài sản do chủ sở hữu sử dụng và bất kể đã từng sống ở đó chưa) trong 10 năm qua. Những người nộp đơn xin bảo lãnh ngôi nhà gia đình được phép sở hữu một ngôi nhà trước đây hoặc hiện tại, tuy nhiên tại thời điểm họ trở thành chủ sở hữu đã đăng ký của bất động sản được mua họ không được có quyền sở hữu vĩnh viễn đối với bất động sản nào khác (bao gồm cả đất đai)

 • Chỉ những người độc thân có thu nhập lên tới $125,000 mỗi năm và các cặp vợ chồng có tổng thu nhập lên tới $200,000 mỗi năm mới có thể đủ điều kiện (thu nhập sẽ được xác minh qua giấy khai thuế (tax return) và Notice of Assessment phát hành bởi sở Thuế Úc (ATO))

 • Đối với bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên và bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional, những cặp nợp đơn chung đủ điều kiện, bao gồm đã kết hôn, có mối quan hệ sống chung mà không hôn nhân, anh chị em ruột, cha mẹ/con cái hoặc bạn bè

 • Đối với bảo lãnh ngôi nhà gia đình, người nộp đơn phải là cha/mẹ đơn thân hoặc người giám hộ hợp pháp độc thân với ít nhất một đứa con phụ thuộc

 • Bảo lãnh sẽ chỉ áp dụng cho các khoản vay mua nhà do chủ sở hữu sử dụng được trả trên cơ sở gốc và lãi (không bao gồm bất động sản đầu tư và các khoản vay chỉ có trả tiền lãi). Nếu khoản vay liên quan đến cả việc mua đất trống và xây nhà, khoản vay vẫn có thể đủ điều kiện ngay cả khi các điều khoản của hợp đồng cho vay xây dựng cho phép chỉ thanh toán lãi suất trong thời gian được cấp vốn một phần

 • Đối với bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên và bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional, người nộp đơn phải đặt cọc từ 5% đến 20% giá trị bất động sản và đóng góp số tiền tối đa mà họ có. Đối với bảo lãnh ngôi nhà gia đình, người nộp đơn phải đặt cọc từ 2% đến 20% và đóng góp số tiền tối đa mà họ có thể có

 • Đối với bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional, ít nhất một người nộp đơn phải sống ở khu vực đó (ASGS SA4 2016) hoặc khu vực lân cận trong toàn bộ 12 tháng trước đó

 • Tham khảo công cụ kiểm tra khu vực của Housing Australia để xem liệu mã bưu chính của bạn có đủ điều kiện theo quy định của bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional hay không

Anchor 3

Làm sao để nộp đơn?

Để đăng ký bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên, bảo lãnh ngôi nhà gia đình, bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional, hãy nói chuyện với chuyên gia cho vay mua nhà của chúng tôi, họ sẽ hướng dẫn bạn quy trình đăng ký. Bạn chỉ cần đặt một cuộc hẹn trực tiếp bằng cách nhấn vào nút bên trên hoặc gọi số 0466 889 881 để làm cuộc hẹn.

1.  Chuẩn bị

Nói chuyện với chuyên gia cho vay mua nhà của chúng tôi về cách chuẩn bị khi bạn được cung cấp một chổ được chính phủ bảo lãnh (áp dụng tiêu chí đủ điều kiện).

2.  Gửi đơn đăng ký của bạn

Các chuyên gia cho vay mua nhà của chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị các tài liệu cần thiết, thay mặt bạn nộp đơn và cập nhật cho bạn về tiến trình nộp đơn.

Bạn sẽ cần phải mua nhà trong vòng 90 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo chương trình bảo lãnh nhà ở.

3.  Dọn vào ở

Hãy dọn vào và tận hưởng ngôi nhà mới của bạn.

Hãy bắt đầu hành trình mua nhà của bạn với chúng tôi ngay hôm nay

Để đăng ký bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên, bảo lãnh ngôi nhà gia đình, bảo lãnh ngôi nhà đầu tiên Regional, hãy nói chuyện với chuyên gia cho vay mua nhà của chúng tôi, họ sẽ hướng dẫn bạn quy trình đăng ký. Bạn chỉ cần đặt một cuộc hẹn trực tiếp bằng cách nhấn vào nút bên trên hoặc gọi số 0466 889 881 để làm cuộc hẹn.

Biết khả năng vay tiền của bạn

Để được tự tin và hành động nhanh chóng khi tìm thấy nhà bạn muốn mua.

Xem thử mình có thể vay được bao nhiêu.

Đăng ký vay

Khi bạn đã tìm được nhà bạn muốn mua

Đăng ký vay mua nhà

Hỏi một chuyên gia cho vay

Nói chuyện qua điện thoại (0466 889 881) hoặc gặp trực tiếp – bất cứ cách nào phù hợp nhất với bạn.

 

Đặt lịch hẹn

Anchor 4

Các khoản trợ cấp và giảm trừ hỗ trợ khác của chính phủ

Trợ cấp cho chủ sở hữu ngôi nhà đầu tiên

Trợ cấp cho chủ sở hữu ngôi nhà đầu tiên là một chương trình của chính phủ được đưa ra vào năm 2000 nhằm bù đắp ảnh hưởng của thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) đối với việc mua hoặc xây nhà. Đây là trợ cấp một lần dành cho những người mua nhà lần đầu đủ điều kiện mua hoặc xây nhà ở để sinh sống. Tính đủ điều kiện không dựa trên những cân nhắc về tài chính như thu nhập của bạn.

Để tìm hiểu cách thức hoạt động, hãy truy cập trang web
trợ cấp cho chủ sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Ưu đãi về thuế Stamp Duty

Stamp duty là thuế do chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đánh vào một số giao dịch mua nhất định, bao gồm mua nhà, đất hoặc bất động sản đầu tư. Tùy thuộc vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn, bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá với tư cách là người mua nhà lần đầu.

Chương trình siêu tiết kiệm cho ngôi nhà đầu tiên

Chương trình siêu tiết kiệm cho ngôi nhà đầu tiên cho phép bạn tiết kiệm tiền cho ngôi nhà đầu tiên bằng cách sử dụng quỹ hưu bổng của mình. Chương trình này do cơ quan thuế Úc (ATO) điều hành, giúp người mua nhà lần đầu tiết kiệm nhanh hơn bằng cách cho phép họ rút các khoản đóng góp hưu bổng tự nguyện mà họ đã thực hiện vào quỹ hưu bổng của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
trang web ATO.

bottom of page