top of page

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ NHÀ MIỄN PHÍ

Báo cáo định giá nhà của chúng tôi sẽ liệt kê giá trị của nhà bạn, xem giá bán của những nhà tương tự, thống kê các kết quả bán của vùng, và còn rất nhiều tài liệu quan trọng khác.

NHỮNG GÌ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ BÁO CÁO

ĐỊNH GIÁ NHÀ

Bạn sẽ nhận được thẩm định giá nhà từ công ty cung cấp dữ liệu bất động sản hàng đầu của Úc 'APM'. Bao gồm nhiều tài liệu quang trọng như nhà nằm trong zone nào, đất rộng bao nhiêu và luôn cả giá bán trước đây. 

AVENSTONE | Free Valuation

GIÁ BÁN CỦA NHỮNG NHÀ TƯƠNG TỰ

Bạn sẽ thấy được giá bán của một số nhà trong khu lân cận. Những nhà này đã được chọn lựa kỹ càng dựa trên những đặc điểm tương tự với nhà bạn và vị trí gần nhau. 

AVENSTONE | Price Comparison

THÔNG TIN VỀ VÙNG

Bạn sẽ biết thêm về cách thức hoạt động của vùng, bao gồm sự thay đổi của giá trong 10 năm qua.

AVENSTONE | Suburb Profile
AVENSTONE | Free Property Report

TẢI VỀ BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ NHÀ CỦA BẠN NGAY HÔM NAY

Để được trang bị đầy đủ trước khi đưa nhà mình lên thị trường.

Địa chỉ căn nhà bạn dự tín bán

Cảm ơn bạn đã điền vào chi tiết của mình, một nhân viên của Avenstone sẽ gởi qua bản báo cáo định giá nhà cho bạn trong vòng 24 tiếng.

Anchor 1
bottom of page