top of page

TRỢ CẤP CHO NGƯỜI MUA NHÀ ĐÂU TIÊN (FHOG)Trợ cấp cho Chủ sở hữu Ngôi nhà Đầu tiên (FHOG) đã trải qua những thay đổi trong nhiều năm và khác nhau rất nhiều giữa các tiểu bang. Hiện nay, nhắm mục tiêu vào các công trình xây dựng nhà mới, FHOG có thể trị giá từ $10,000 đến $15,000 trong hầu hết các trường hợp. Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những khoản bạn có thể được hưởng - và các liên kết đến sơ đồ của từng tiểu bang và lãnh thổ để bạn có thể xem thử.Trợ cấp Chủ sở hữu Ngôi nhà Đầu tiên (FHOG) là gì?


Trợ cấp Chủ sở hữu Ngôi nhà Đầu tiên (FHOG) được chính phủ Liên bang đưa ra vào năm 2000. Kể từ đó, các quy tắc liên quan đến nó đã nhiều lần thay đổi.


Mặc dù FHOG là một chương trình quốc gia, nó được tài trợ bởi các tiểu bang và vùng lãnh thổ — và do từng tiểu bang đó quản lý riêng lẻ. Vì vậy, mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ chỉnh sửa các quy tắc FHOG của riêng mình hầu như hàng năm.


Chúng ta sẽ xem xét một số nguyên tắc chung của FHOG, mục đích đằng sau nó và sau đó xem xét các quy tắc đủ điều kiện. Sau đó, chúng tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn cách hoạt động của FHOG ở từng tiểu bang và vùng lãnh thổ.Điều gì đang xảy ra với FHOG?


Được giới thiệu để bù đắp ảnh hưởng của thuế GST đối với quyền sở hữu nhà ở, FHOG đã phát triển thành một công cụ kích thích kinh tế. Nó thường thay đổi để phản ánh khả năng mua nhà ở, và có thể thay đổi nhanh chóng và thường xuyên.


Ai nhận được FHOG?


Một lần nữa, mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có các quy tắc riêng, nhưng các điều kiện sau đây thường được áp dụng:


 • nó chỉ dành cho những người mua nhà đầu tiên. Bạn — và vợ/chồng hoặc người sống cùng của bạn — không thể sở hữu bất động sản trước đây.

 • bạn chỉ có thể nhận trợ cấp một lần

 • bạn phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân (có thể thay đổi theo tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ)

 • bạn phải là một người ‘tự nhiên’ (nói cách khác, một con người thực sự, không phải một công ty hay một quỹ tín thác)

 • bạn phải sống trong ngôi nhà ít nhất sáu tháng sau khi nó được xây dựng

 • hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu (thường là 18)

 • giá mua tối đa từ $575,000 đến $750,000 đô la (tùy thuộc vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ)

 • trong hầu hết mọi trường hợp, bất động sản phải mới xây hoặc “được sửa chữa đáng kể” (tức là nhiều hơn là chỉ thay đổi một căn bếp mới).
Có áp dụng giảm nhượng thuế quan không?


Bạn sẽ cần kiểm tra các quy tắc cho tiểu bang hoặc lãnh thổ của mình, nhưng bạn có thể đủ điều kiện để:


 • giảm giá đối với thuế trước bạ - một số tiểu bang và vùng lãnh thổ có thể miễn hoặc giảm thuế thuế trước bạ tới một số giới hạn giá bất động sản

 • giảm nhượng thuế quan bất động sản trong khu vực - bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lớn hơn nếu mua hoặc xây dựng trong các khu vực địa phương, hoặc thậm chí chiết khấu lớn hơn đối với thuế trước bạ

 • Chương trình khoản vay đặt cọc mua căn nhà đầu tiên.


FHOG theo tiểu bang và lãnh thổ


Chính phủ Liên bang có một cổng đến trang FHOG liên quan, ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ.Khi nào khoản trợ cấp sẽ được thanh toán?


Một lần nữa, mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có các quy tắc riêng, vì vậy bạn cần phải xem các trang web ở trên. Nhưng nhìn chung, khoản trợ cấp được thanh toán theo các điều kiện sau:


 • nhà đã xây dựng: thanh toán sẽ được thực hiện khi quyết toán

 • hợp đồng xây dựng: trợ cấp sẽ thanh toán cho người xây dựng với khoản thanh toán tiến độ đầu tiên

 • chủ sở hữu xây dựng: thanh toán khi nhận được Giấy chứng nhận cư trú

 • nhà mới: thanh toán khi quyết toán

 • mua ngoài kế hoạch: thanh toán khi quyết toán


Chúng tôi biết rằng quá trình vay tiền mua nhà có thể khó khăn. Khi cần thiết, đừng cảm thấy như bạn phải làm điều đó một mình. Gọi cho chúng tôi theo số 0466 889 881, đặt lịch hẹn với nhân viên của chúng tôi.


Làm cách nào để nộp đơn xin FHOG?


Để nộp đơn đăng ký FHOG, bạn có thể:


• tự nộp đơn thông qua chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn

• yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà nộp đơn cho bạn.
 

Bạn có thắc mắc gì về việc vay tiền mua nhà không? Cứ hỏi!Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy chọn thời gian trò chuyện với Chuyên gia cho vay mua nhà tại đây.
Thông tin trong bài đăng này mang tính chất nói chung và không nên được coi là lời khuyên cá nhân hoặc tài chính. Bạn lúc nào cũng nên tìm kiếm lời khuyên hoặc hỗ trợ chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

 
 

AVENSTONE - Tài chánh và bất động sản

🏢 Level 3, 257 Collins Street, Melbourne VIC 3000

🏢 Level 3, 2 Brandon Park Drive, Wheelers Hill VIC 3150

🏢 2A Westall Road, Springvale VIC 3171

☎️ Tiếng Anh - 03 9566 7247

📱 Tiếng Việt - 0466 889 881

📧 info@avenstone.com.au

Commentaires


bottom of page