top of page

SỰ TƯƠNG ỨNG CỦA CỔ PHIẾU VÀ GIÁ NHÀCác thông tin về sự xuống dốc của thị trường cổ phiếu Úc gần đây đã khiến không ít các nhà đầu tư phải lo sợ việc này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường bất động sản. Tại AVENSTONE, chúng tôi không để giới truyền thông làm ảnh hưởng đến cách nhìn của mình mà ngược lại chúng tôi dùng dữ liệu của các cuộc khủng hoảng tài chính trước để hướng dẫn khách hàng về các bước đi để vượt qua thời gian khó khăn này.


Tuy không có khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh tế nào là giống hệt với nhau, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ xem xét bốn cuộc khủng hoảng gần đây nhất để xem diễn biến thị trường cổ phiếu và tác động tương ứng của thị trường bất động sản Úc ra sao.


  1. Năm 1982, Úc trải qua một cuộc suy thoái ngắn, thị trường cổ phiếu giảm (-13.9%), trong năm đó, thị trường bất động sản Úc đã tăng (+7.8%), và sau đó tăng lên trong những năm tiếp (+5.8%), (+12.9%), và (+10.55%).

  2. Năm 1990 Úc bước vào một cuộc suy thoái khá nghiêm trọng, thị trường cổ phiếu giảm (-17.0%), trong năm đó, thị trường bất động sản Úc đã tăng (4.1%), và sau đó trong những năm tiếp theo tăng (+1.5%), và (+4.8%).

  3. Trong năm 2001, sau vụ khủng bố 11 tây tháng 9 và vụ dot.com, năm sau (2002) thị trường cổ phiếu đã giảm (-8.1%), trong năm đó thị trường bất động sản Úc đã tăng (13.9%), và sau đó trong những năm tiếp theo tăng (+19.4%), và (+16.2%).

  4. Gần đây nhất chúng ta đã thấy cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (global financial crisis) vào năm 2008, năm đó thị trường cổ phiếu đã giảm con số khổng lồ (-40.0%), trong năm đó thị trường bất động sản Úc đã tăng (+7.5%), và sau đó trong những năm tiếp theo tăng (+1.9%), (+13.7%).

Theo những dữ liệu trên, bạn có thể thấy trong mọi cuộc khủng hoảng gần đây, khi thị trường cổ phiếu Úc giảm, thị trường bất động sản Úc lại tăng*. Vì vậy các bạn nên nhớ cuộc khủng hoảng này rồi cũng sẽ qua và nền kinh tế sẽ phục hồi.* Tác động của mỗi suy thoái kinh tế sẽ được cảm nhận khác nhau giữa các thành phố thủ đô hoặc thị trấn khu vực nhưng nói chung thì thị trường bất động sản của toàn nước Úc lại tăng.

2 views0 comments

Comments


bottom of page